PhDr.Robert Krause
psychológ 

O MNE


Dobrý deň. Volám sa Robert Krause. Vyštudoval som odbor klinická a poradenská psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý som ukončil štátnou skúškou z klinickej psychológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Po ukončení vysokoškolského štúdia som absolvoval rigorózne konanie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a po obhájení rigoróznej práce a absolvovaní štátnic zo sociálnej a pracovnej psychológie mi bol udelený titul PhDr. V súčasnosti v rámci postgraduálne štúdia pôsobím na Ústave experimentálnej psychológie SAV a vyučujem na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia a aj v súčasnosti absolvujem množstvo vzdelávaco-zážitkových výcvikov, ktorých absolvovanie je nevyhnutnou súčasťou pre vykonávanie praxe psychológa. V minulosti som pracoval na Národnom projekte Rozvoja stredného doborného vzdelávania pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Taktiež som pracoval ako dobrovoľný externý lektor pre vzdelávaciu spoločnosť Insight a taktiež aj pre organizáciu UNICEF. Počas štúdia som pracoval ako dobrovoľník vo výchovno- terapeutickej skupine v DSS Hrabiny v Novej Bani. Ako dobrovoľník som pracoval aj na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v DFNsP v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracujem ako súkromný psychológ. V rámci súkromnej praxe využívam integratívny prístup pri práci s klientom. Okrem konzultácií a poradne realizujem semináre a prednášky pre verejnosť, ale aj pre firmy. Vo svojom portfóliu mám niekoľko tisíc vyškolených ľudí a prednášal som pre 13 národností v rámci EÚ. Pravidelne sa zúčastňujem medzinárodných vedeckých odborných konferencií. V rámci vedeckej činnosti sa venujem problematike rozhodovania a spôsobu redukcie rôznych kognitívnych omylov, ktorý sa v procese rozhodovania dopúšťame.

 SOM AUTOROM ...


Knihy Žiť život podľa svojich predstáv nie je veda, ale zručnosť

Spoluautorom knihy N1

MOJE MIMOŠKOLSKÉ VZDELANIE 

V rámci akreditovaného dlhodobého výcviku Pomáhajúceho dobrovoľníka v občianskej spoločnosti som nadobudol vzdelanie v oblasti tém: Projektový manažment, Profesionálna komunikácia, Vedenie profesionálneho rozhovoru, Vedenie skupín a klubov, Asertivita, Prezentačné zručnosti, Tréma, Tvorba partnerstiev a sietí, Budovanie terénnych tímov, Vedenie a motivácia, Obrana voči stresu, Obrana voči vyhoreniu, Typológia osobnosti, Osobnosť pomáhajúceho, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu transakčnej analýzy.

Taktiež som absolvoval niekoľko akreditovaných výcvikov na témy: Supervízia a koučing, Práca s deťmi a adolescentmi, Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese, Zvládanie a riešenie konfliktov z pohľadu individuálnej psychológie, Procesorientovaný prístup k fantázii, imaginácii a snívaniu,NLP Practitioner, NLP Master Practitioner.

Som absolventom dlhodobého akreditovaného Integratívneho výcviku práci s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, v rodinách a párochTaktiež som absolventom dlhodobého akreditovaného Integratívneho výcviku práci s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentnmi v rodinách a inštitúciách.

Mám za sebou tiež širokú škálu vzdelávacích kurzov, ako napr.: Neurolingvistické programovanie v praxi, Hypnóza 1,2, Nadstavba hypnózy, Hypnóza 3,4, Konverzačná hypnóza, Počúvanie, Reč tela, Povahové profily, Zvládanie stresu a psychohygiena, Relaxačné a meditačné techniky v praxi, Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasné metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie, Odpustenie, Efektívny pomáhajúci rozhovor, Kontakt s Geštalt psychoterapiou, Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore...

PONÚKANÉ SLUŽBY


PORADŇA PSYCHOLÓGA

individuálne sedenie

párové stretnutia

koučing

mentoring

online poradňa (skype, email)

VZDELÁVANIE

firemné

verejné

motivačné

odborné

CENNÍK


IINDIVIDUÁLNE SEDENIE

Sociálne a iné fóbie (napr. z verejného vystupovania, z pavúkov, uzavretých priestorov a pod.), Strachy, Stres, Nespavosť, Bolesti hlavy, Depresia, Migréna, Ťažkosti s učením a pamäťou, Hryzenie nechtov, Nízka sebadôvera, Fajčenie, Nadváha, Nízke sebavedomie, Problémy v partnerstve...

60€

PÁROVÉ STRETNUTIE

Manželské a párové problémy, Problémy s deťmi, Žiarlivosť, Rozchod, Rozvod...

65€

SKYPE KONZULTÁCIA

 online poradňa cez skype

25€

ONLINE PORADŇA CEZ INTERNET/ MAIL

Komplexná odpoveď na email ( min. rozsah A4) 

10€

ZRUŠENIE DOHODNUTÉHO STRETNUTIA

Menej ako 7 dní vopred 

30€

VYŽIADANÉ ODBORNÉ PREDNÁŠKY A KONZULTÁCIE 

*ODBORNÁ PREDNÁŠKA NA VOPRED DOHODNUTÚ TÉMU


120€

*ODBORNÁ KONZULTÁCIA PRE FIRMU

100€

* Cena je uvádzaná za hodinu

MOHLI STE MA VIDIEŤ...


ABSOLVOVALI STE UŽ U MŇA SEDENIE?

Podeľte sa o vašu skúsenosť

KONTAKT


PhDr. Robert Krause

+421 911 340 320

robert@robertkrause.eu